ԹԵՅ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴ

Մանրացրած ուրց, դաղձ, երիցուկ, սրոհունդ
€4.00

ՆՌՆԱԾԱՂԿՈՎ ԹԵՅ

Նռան ծաղիկ, ուրց, դաղձ, սրոհունդ, մոշի տերևներ և երիցուկ
€5.00

ՄԱՍՈՒՐԻ ԹԵՅ

Մանրացրած եւ ամբողջական մասուր
€3.75

ՈՒՐՑԻ ԹԵՅ

Մանրացրած եւ ամբողջական Ուրց
€4.65

ՈՒՐՑԻ ԵՎ ՄՈՇԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԹԵՅ

Մանրացրած եւ ամբողջական Ուրց, Մոշի տերևներ
€4.65

ԴԱՂՁԻ ԹԵՅ

Մանրացրած եւ ամբողջական Դաղձ
€4.00